Nog meer scheve gevels

 

Een prachtig gerenoveerde gevel in de Saxenburgerdwarsstraat, met, alsof het er om te doen was, kleine verzakkingen in de gevel, door renovatie in de tijd vastgelegd. Het zal niet verder verzakken. Wel geeft deze scheefheid de gevel een levend karakter. Je staat er bij en kijkt om te zien waar het wringt, dan zie he het patroon van de stenen dat niet klopt. Dan pas zie je de schoonheid van deze architectuur. De detailfoto laat het weer iets beter zien.
 

Hier in de Kanaalstraat zie je bij dit eveneens gerenoveerde pand direct dat het niet klopt, althans dat niet alle lijnen evenwijdig met elkaar lopen of loodrecht op elkaar staan. Toch moet je zoeken waar het vandaan komt.


Geen twijfel mogelijk dat hier iets grondigs mis is met een woning tussen allemaal rechtstaande achtergevels. Ik wilde ook nog een foto nemen van de voorgevel, maar tot mijn grote verrassing stond de hele straat er goed bij. Ik kon het betrokken pand niet vinden. Misschien ga ik nog eens terug en gevels tellen aan de achter- en voorkant, dan moet het toch lukken de juiste voorgevel te traceren.

Tot slot heb ik nog een prijsvraag. Waar is de foto van deze achtergevel genomen? Het is in het gebied van ons Stadsdorp en vanuit een openbaar toegankelijke ruimte. De eerste met het juiste antwoord, krijgt een drankje op de buurtborrel.

Gijs Kalsbeek