Aanmelden als belangstellende van het stadsdorp is eenvoudig.
Stuur een email naar:
overtoomsesluis@outlook.com

Dan hebben we je meteen jouw emailadres.