Beste mensen van stadsdorp OvertoomseSluis,

Kennisland gaat op 23 februari 2018 van 17 tot 19 uur in gesprek over zorgonderwijs.

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met zorg of ondersteuning voor zichzelf of voor iemand in zijn directe omgeving. We verwachten dat deze zorg aansluit bij onze persoonlijke behoeften en omstandigheden. Dat klinkt logisch, maar de praktijk laat vaak een andere realiteit zien. Sluit het zorgonderwijs aan bij wat ouderen nodig hebben?

Wij zoeken daarvoor ouderen en mantelzorgers die op basis van hun eigen persoonlijke ervaring ideeën hebben voor de opleiding van de toekomst.

Bent u of kent u iemand in uw stadsdorp die het leuk vindt om hier aan deel te nemen? Dan horen wij graag van u!

Vriendelijke groeten, Joan Veldhuizen


 
Betreft ​uitnodiging Out of Office 23 februari 2018     

Kennisland gaat in gesprek met ouderen over de toekomst van het  zorgonderwijs. Wij hebben u nodig! 

Ouderenzorg is een veel besproken onderwerp. Niet alleen in de media en de  tweede kamer, maar ook in Amsterdamse huiskamers.  
Mensen die zorg nodig hebben blijven langer thuis wonen en verpleeghuizen  bieden alleen complexe zorg die niet thuis geboden kan worden. Veel  discussies gaan over de kwaliteit van zorg, administratieve rompslomp,  overbelasting van mantelzorgers, personeelstekorten, eenzaamheid en in zijn  algemeenheid het imago van de sector. Met de vergrijzing in het vooruitzicht en  daarmee de toenemende zorgvraag wordt de noodzaak groter om na te denken  over wat nodig is om nu en in de toekomst goede zorg en ondersteuning te  organiseren. Dit geldt voor mensen in verpleeghuizen, maar ook in buurten en  wijken. 
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met zorg of ondersteuning voor zichzelf  of voor iemand in zijn directe omgeving. We verwachten dat deze zorg aansluit  bij onze persoonlijke behoeften en omstandigheden. Dat klinkt logisch, maar de  praktijk laat vaak een andere realiteit zien. Er wordt nog te vaak beleid gemaakt  of zorg geregeld zonder dat de betrokkene daar zelf iets over te zeggen heeft  gehad.  
Dat roept ook de vraag op wat de rol van het zorgonderwijs is in de  ouderenzorg, nu en in de toekomst. Wat vinden mensen belangrijk als ze zorg  en ondersteuning krijgen? Wat verwachten zij van een professional en is dat  ook wat die professional leert op de opleiding?  Wordt het wel aan ouderen  gevraagd? 

Op 23 februari 2018 gaat Kennisland in gesprek over zorgonderwijs tijdens  een ‘Out of Office’  

Wie zijn wij?​
Kennisland​ is een denktank met een publieke missie die  aanpakken ontwikkelt voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Dit doen  we samen met mensen die direct bij de vraagstukken betrokken zijn. Elke  maand organiseren we een Out of Office waar deskundige, inspirerende en kritische mensen vertellen over hun visie op een onderwerp dat ons bezighoudt  of raakt. 
Wat is ‘Out of Office’? Tijdens de Out of Office laten we ons werk even voor wat  het is om in gesprek te gaan met experts en ervaringsdeskundigen over  onderwerpen die we belangrijk vinden, en waar we meer over willen leren.  Hiervoor vragen wij sprekers van buiten iets te vertellen over hun werk en  ideeën. Dit kan zijn door het geven van een presentatie, maar ook door kunst,  spoken word of een andere creatieve vorm. We gaan op zoek naar nieuwe  inzichten, ontmoetingen en inspiratie, onder het genot van een drankje en  hapjes. 

Op 23  februari is de Out of Office net als altijd voor iedereen toegankelijk,  maar wij nodigen dit keer ook nadrukkelijk ouderen zelf, zorgstudenten en  mensen uit het onderwijs en de zorg uit. De opzet is kleinschalig, meestal  komen er op een Out of Office zo’n 30-50 mensen. 
Wij nodigen op 23 februari twee sprekers uit die vernieuwende ideeën hebben  over dit onderwerp en gaan daarna in kleine groepjes met elkaar in gesprek.  Aan het eind gaan we de opbrengst koppelen aan de wens voor vernieuwend  onderwijs. 

Wij zijn voor deze ‘Out of Office’ op zoek naar ouderen die zelf zorg of  ondersteuning krijgen of mantelzorgers, en die vanuit hun eigen ervaring  een bijdrage willen leveren tijdens deze sessie. 

Wat verwachten we van u? 
Dat u op basis van uw persoonlijke ervaringen  ideeën heeft over wat belangrijk is voor zorgprofessionals om te leren over  ouderen (in al hun diversiteit).    Wanneer : op vrijdag 23 februari 2018   Hoe laat : 17:00 - 19:00 uur (uitloop voor een drankje tot 19:30 uur)  Waar : bij Kennisland, de Ruijterkade 128, 1011 AC Amsterdam   

Wat levert het u op? 
De mogelijkheid om uw ervaringen te delen en zo bij te  dragen aan een meer persoonsgerichte zorgopleiding. Een interessante en  inspirerende avond, een hapje en een drankje, goed gezelschap.    
Doet u mee of kent u iemand die mee wil doen? Wij horen graag van u! 

Als u eerst meer wilt weten dan kunt u bellen of e-mailen 
Joan Veldhuizen tel: 06-53 94 04 18 of ​jv@kl.nl
U kunt zich ook direct aanmelden: ​jv@kl.nl​ onder vermelding van Out Of Office 23 februari.  
     
Kennisland | De Ruijterkade 128 |1011 AC | Amsterdam | +31205756720 | ​www.kl.nl