De architectuurwandeling van 21 september

We wandelden met een mooi zonnetje door de Emmalaan naar de Valeriusstraat waar we het hofje van de foto troffen. Net als de omringende bebouwing stamt dit Fontainehof uit 1913, maar het is gesticht in de 18e eeuw en was toen gevestigd in het centrum. Nog steeds wonen er oudere dames en is de stichting die het hofje beheert in handen van nazaten van de familie die het hofje oprichtte. De gevelsteen boven de poort, is meegekomen met de verhuizing. De gevel is geïnspireerd op vroegere tijden, maar stamt toch echt uit 1913..

Vandaar liepen we de Okechemstraat in. Als je het weet zie je de precieze grens van de bebouwing uit 1912-1913 waar we doorheen liepen en die van tien jaar later uit 1922-1923. Op de foto zie je overgang van de oudere bouw van losse panden met gestapelde woningen zoals ook bij ons in het Stadsdorp en de nieuwere bouw met woonblokken en vreemd genoeg kleinere raampjes. De nieuwere gebouwen zijn grootser aangelegd, zoals alle bebouwing aan de De Lairessestraat.

Gijs Kalsbeek