Ken je de Waaks! app?

In Zuid is de Waaks!-groep actief. Zo ook Vondelpark en Schinkel naar horen zeggen met 221 personen. Er lijken ook Waaks! -groepen in de stadsdelen Noord en Oost te zijn. Informatie over Waaks! staat op het internet. In het kort ;

Veilig wonen en leven is voor iedereen een groot goed en in het project Waaks! werken bewoners samen. Is het eigenlijk niets anders dan een app. groep waar de buurt elkaar informeert. De wijkagent kan eventueel deelnemen. Ervaring leert dat dit prettig is voor bewoners.

App. Groep maar wel via Signal

Wil je zelf een Waaks! app starten? In de straat of meer uitgebreid in de buurt? Belangrijk is dat er regels zullen moeten worden opgesteld over wat er wel en niet met elkaar gedeeld gaat worden. Bundel de krachten met je medebewoners in een app. Sociale berichten passen niet in de Waaks! app. Een goede beheerder van de groep zal de deelnemers aan de gemaakte regels houden en igv stressvolle adhoc zaken, waaronder politiemeldingen, de bewoners richting de telefoonnummers van de politie verwijzen.
Deze meldingen moeten dan naar 112 of 0900-8844

Wil je alvast in een Signal app groep, stuur je naam en mob tel nr. naar 0653518509

Wieneke