Een geluidskunstenaar in de huiskamer

In de laatste huiskamer van 2019 hadden we als uitsmijter geluidskunstenaar Hans van Koolwijk die ons eerst vertelde over zijn installaties waarmee hij over de hele wereld gevraagd wordt om die te laten klinken. En hoe hij zijn ontwerpen zo maakt dat de geluiden zich nooit precies herhalen. Daarna liet hij ons drie geluidsseries horen: klokklanken, strijken van een snaar en bamboefluiten, op de installaties die hij al twee uur eerder was gaan opbouwen. Het was toverachtig. De zeven klokken bewogen dan weer zonder elkaar te raken, dan klonken ze weer bij een botsing, dan was er een groepje van kleine klokken die hun eigen niet botsende koers voeren.

De klokken worden in beweging gezet.


De drie kleine klokken rechts volgen hun eigen koers.


Aan het plafond hangt een stalen snaar, de kunststof halve bollen versterken de trilling die met een strijkstok wordt aangebracht.

Met een elektronisch mengpaneel laat Hans de luchtstroom die varieert in sterkte via een ingewikkeld parcours de bamboefluiten aanblazen; in de fluiten gaat een soort vlotter op en neer die het geluid nog extra laat variëren.

De website van Hans is zeer de moeite waard:  https://www.hansvankoolwijk.nl/


We hadden een prachtige middag waarmee we een geslaagd huiskamerjaar afsloten.

Gijs Kalsbeek