Huiskamer 19-11-2019

Er stonden twee vlaaien op tafel, die Annemiek had meegebracht. Dat was een lekkere start. Omdat ik iets later binnenkwam begreep ik niet direct dat Monique “Monbiot” niet ging presenteren, en dat in plaats daarvan internet en elektronica vragen beantwoord zouden worden. Dat bleek op de website te staan. Hoe we over zorg voor elkaar kwamen te spreken weet ik niet meer, maar we wisselden wat ervaringen en ideeën uit. Alberts voorstel om onszelf over 10 jaar voor de geest te halen riep de reactie van een van ons op dat ze niet wist of ze er dan nog zou zijn. Wie heeft wat nu nodig gingen we na en wat verwacht een ieder voor de toekomst nodig te hebben. Vijf jaar Overtoomse Sluis leert dat mensen, die echt eenzaam zijn niet bereikt worden, alhoewel dat mij bij nader inzien een wat boude uitspraak lijkt. We gingen na op wie het Stadsdorp zich richt. De meesten van ons doen geen betaald werk meer. Hoe belangrijk is het om daar op te wijzen naar buiten toe voor mensen bij wie het pensioen in het verschiet komt?
Ondergetekende staat daarentegen op het punt weer te gaan starten en ervaart de Huiskamer juist als een ankerpunt. In gesprekken als deze lijkt steeds meer ruimte te komen voor het jezelf uitspreken en voor het vragen aan elkaar stellen. Ook overbelasting of druk in het algemeen kwam ter sprake. Initiatieven van de een, zoals de kwartaalborrel ten huize van Gijs&Margreet, riep druk op bij een andere Begane Gronder om haar huis ter beschikking te stellen. Dat is dus niet de bedoeling. En Gijs heeft elke week de sleutel, banier en thee bij zich, met Annemiek als reserve. Dat kan voor beiden als druk worden ervaren om te komen, en ook dat is niet de bedoeling. Lena is vanaf heden tweede reserve voor sleutel, banier en thee. Er ging een lijst rond waar vaste bezoekers hun gegevens op konden schrijven, die ondergetekende vervolgens aan hen elektronisch zal toesturen.  Die lijst kan iedere bijeenkomst ter plekke worden bijgewerkt. Het idee is dat we zo voor elkaar bereikbaar zijn, als groep maar ook afzonderlijk. Dat kan gaan om of iemand bijvoorbeeld een klusjesman, tuinwerker, of naaister kent, of om  ideeën te delen of anderszins. Voorwaarde om jezelf op de lijst te zetten is dat je Nee kan zeggen op welk verzoek dan ook.          
Toen gingen we over naar de elektronica. Van alles passeerde de revue, o.a. QR codes en tikkies. In geval van vastlopen met de computer bleek een bekende remedie: alles uitzetten en opnieuw opstarten.

Lena