Verslag huiskamer 16 april

Verduurzamen van bestaande woningen.

Veel te leren en veel tips waren binnen te halen uit het verhaal van Adri Burgmeijer vandaag. Bovendien was Anoesjka Dinjens aanwezig die haar diensten aanbood als energiecoach.

We zijn van plan, om deze bijeenkomst in het najaar, als de dagen korter worden en de temperatuur daalt, te herhalen.

Adri Burgmeijer, stedenbouwkundige van huis uit en oud bewoner van onze buurt: “Het gaat om bijdrage leveren aan duurzamer energiegebruik waardoor CO2 vermindert. Mijn ervaring ligt vooral bij eigenaar-bewoners. Ik wil over onderstaande punten iets vertellen.

  • Inzicht krijgen in je energiegebruik middels energiescan;

  • Isolatiemaatregelen aan de woning: .. dak, wanden/gevels, vloer;

  • Energievriendelijke bronnen: eigen zonnepanelen, en/of inkopen groene energie;

  • Keuze: Gasloos of NoM (zijn subsidiabel), of Hybride, of Warmtenet;

  • Bij gasloos (all-electric): Warmtepomp; Is LT-systeem, vereist speciale radiatoren en vloerverwarming;

  • Bij Nul op de Meter: idem, plus evenwicht zelf opgewekte stroom en het stroomgebruik;

  • Bij Hybride: oude cv-ketel in combinatie met warmtepomp;

  • Bij warmtenet: vastrecht en abonnementskosten. Bij HTwater kunnen oude radiatoren blijven. Een volledig warmtenet is er voorlopig nog niet.

Verder nog wat handige sites”.

Jarenlang was Adri Burgmeijer beleidsadviseur stedenbouw bij de Gemeente Amsterdam. Hij ondersteunt buurtplatforms en bewonersverenigingen. Na zijn pensionering richtte hij ‘Koplopersgroep Duurzaam Energie in Nieuw-West’ op. We zijn blij dat hij in onze buurt, waar hij van 1970 tot 1997 woonde, voorlichting wil komen geven over dit onderwerp.