14 mei Huiskamer: bespreking stellingen

Deel 2 van de lezing van Monique de Nijs over Monbiot verhuist naar het najaar.

In plaats daarvan gaan we verder met bespreking van de stellingen naar aanleiding van de lezingen over Harari, Oerboek van de mens en Geschiedenis in het groot, waar Monbiot past in het vervolg.
Terplekke krijgt U de stellingen voorgelegd.

Dinsdag 23 april heeft Monique de Nijs de omvangrijke inhoud van dit boek niet geheel kunnen vertellen. Daarom dit vervolg van haar interessante verhaal na de zomervakantie.


                                  Boek Out of the wreckage

Lezing over het Boek Out of the wreckage (uit de puinhopen) van George Monbiot, door Monique de Nijs.

In een gepassioneerd betoog laat de kritische onderzoeksjournalist George Monbiot zien dat we bezig zijn er een puinhoop van te maken. We vernietigen onze leefwereld. Een alarmerende hoeveelheid planten en dieren sterft uit. De aarde warmt op, met alle gevolgen van dien. Maar ook de solidariteit staat onder druk. Ongelijkheid, haat en geweld nemen toe. 
Om dit op te lossen moeten we in het klein beginnen, in de lokale politiek, bij het beheer van de publieke ruimte, bij het opbouwen van netwerken van solidariteit en gemeenschap. Opgewekt maar vastberaden laat de kritische denker zien hoe het anders kan: vanuit eenvoudige medemenselijkheid en betrokkenheid op elkaar aan een nieuwe en betere wereld werken.

Monbiot is schrijver en columnist van The Guardian en geldt als een van de meest geëngageerde Engelse denkers van deze tijd. Hij weet als geen ander zijn lezers te inspireren om in actie te komen en vooral de hoop niet te verliezen.

'Monbiot heeft een duizelingwekkende kennis en een onverwoestbaar vertrouwen in mensen - ik lees alles van hem.'
- Naomi Klein

Zijn TED talk : https://www.ted.com/talks/george_monbiot_for_more_wonder_rewild_the_world


Stadsdorp Huiskamer, elke dinsdagmiddag, inloop 13.00, programma 13.30-15.30 uur

in het gebouwtje op 't Cremerplein, no 27a