Verslagje huiskamer
19 maart 'Japanse lithografie' en
26 maart 'De Japanse taal'Beide lezingen, gegeven door Ian Velthuis, waren uitermate boeiend door de ons relatief onbekende geschiedenis van Japan, verteld aan de hand van
Japanse houtsnede 's, de volstrekt vreemde taal waarvan we een tipje
uitgelegd kregen: over veelheid aan karakters, vermenging met oud Chinese, plaatsing van klinkers en medeklinkers, het aantal karakters dat op school geleerd moet worden, vele malen meer dan dat van ons alfabet, maar ook het schone ervan. Niet in de laatste plaats was het boeiend doordat Ian een vlotte en natuurlijke manier van vertellen heeft. We hopen hem zeker nog een keer te mogen uitnodigen voor een van de vele onderwerpen waarin hij thuis is.