Verslag lezing Gijs 6 maart “Geloof en wetenschap deel 3 ”

Bij de bespreking van “Geloof en wetenschap in deze tijd” was het moeilijk ons mond te houden. Uiteraard raakt dat het meest aan onze eigen levens en opvattingen.

Na een korte verhandeling over de Islam, met oog voor de vruchten die onze beschaving daarvan aanvankelijk heeft geplukt, besprak Gijs de secularisatie, dus ontkerkelijking van onze samenleving in deze tijd. Daarbij onderstreepte hij nog eens de enorme uitbreiding van de wetenschap.

Dat alles bij elkaar deed hem, en dus ons, automatisch uitkomen bij de vraag, of het domein van geloof langzamerhand opgeslokt wordt door wetenschap. Gijs legde ons vele huidige vormen van geloof voor uit andere sferen dan de religieuze, n.l.  geloof  in de sfeer van de gezondheidszorg, economie en politieke ideologie. Zelfs in de sfeer van de wetenschap is veel gebaseerd op geloof, en bouwt men voort op niet bewezen fundamenten.

Dat deed vervolgens de vraag rijzen of men leven kan zonder ergens in te geloven en kunnen we zonder wetenschap? Nee dus.

Na zijn 3 lezingen komt Gijs zelf tot de vraagstelling: Strijd geloof-wetenschap, is dat niet veel meer een strijd van vrijheid tegenover geloof toen de kerk een machtsinstituut was en voor de toekomst vrijheid tegenover een alomtegenwoordige wetenschap in een verwetenschappelijkte samenleving met wetenschap als machtsinstituut.

Het was een mooie reeks. Als dank kreeg Gijs van Jo een boek van Taylor over secularisatie. Hij vertelde dat zijn voorbereiding op de lezingen hem zelf reeds veel had opgeleverd.

Hoe mooi is het dat we met de “Huiskamer” een platform hebben ter uitwisseling van ervaringen, schoonheid en inzichten. De eerst volgende keer duiken we weer de muziek in.