Lezing Annemiek van der Lee:

Afgelopen 9 en 16 januari hield Annemiek van der Lee een lezing over de fundamenten van onze moderne samenleving en de kwetsbaarheid van deze samenleving.
De uitleg van deze lezing is gebaseerd op het boek "Samenlevingen" van Wilterdink&Heerikhuizen.

Het blijkt dat met name de industriële revolutie een belangrijke impuls is geweest voor het ontstaan van onze huidige samenleving/verzorgingsstaat. Pijlers hiervoor zijn, de economische ontwikkelingen: verstedelijking, toenemende tegenstelling tussen arm en rijk, de politieke ontwikkelingen: ontstaan van gelijke rechten en democratie, affectie: ontstaan van sociaal gevoel, identificatie op nationaal niveau en de laatste cognitie: ontstaan van kennis-specialisatie-monopolisme-macht. De vier aspecten die onze huidige samenleving vormen.

Na de heldere uiteenzetting van Annemiek tijdens haar eerste sessie met een korte herhaling in de tweede sessie omtrent dit onderwerp werd in de tweede sessie meer ingegaan aan de hand van ieders eigen rol in onze samenleving/ verzorgingsstaat en hoe deze onder druk staat. De kwetsbaarheid hiervan. Annemiek had haar lezing op papier staan maar zij had niet gerekend op zo'n grote opkomst de 16e. In de kleine en warme ruimte werd de discussie al snel oververhit. Menigeen liet zijn mening gelden. In ieder geval blijkt dat in deze huidige neo-liberale periode waarin wij momenteel beland zijn, onze panelen behoorlijk aan het schuiven zijn. Dit roept angsten en vragen op over onze toekomst. Hoe gaan wij daar persoonlijk mee om. Inhoeverre heeft onze persoonlijke rol invloed op de verdergaande technologisering van onze samenleving. Natuurlijk kwamen wij hier niet geheel uit met z'n allen daarvoor was o.a. de tijd te beperkt. In ieder geval hebben wij onze hersenen weer eens goed laten werken met name onze eigen persoonlijke rol hierin.

Hoe de toekomst er uit zal gaan zien zou op zich een mooie aansluiting zijn voor de lezing van Albert Geven over het nieuwe boek van Harari "Homo Deus". Die over dit onderwerp weer verder gaat. Annemiek werd door de 12 aanwezigen zeer gewaardeerd omtrent haar analytische en duidelijke uiteenzetting van een ingewikkelde problematiek en de manier waarop zij de toehoorders betrekt bij het onderwerp. Haar lezing heeft zij op papier gezet wie hierin geïnteresseerd is kan dit opvragen bij Annemiek van der Lee.

Wij zien uit naar nog meer lezingen van haar.

Helaas is door de betrokkenheid bij het onderwerp totaal vergeten een foto te maken.

Volgende week bij Ans Monde haar lezing over de "geschiedenis van onze buurt" zullen wij er weer aandenken.

Vriendelijke groet,
Joke vd Linden