De huiskamer gaat weer open.

Het stadsdorp wil graag buurtbewoners van alle leeftijden met elkaar in contact brengen. Nabuurschap begint bij het leren kennen van elkaar.
Een van de manieren waarop we elkaar leren kennen zijn onze huiskamerbijeenkomsten. Nu de Corona pandemie ‘voorlopig” onder controle lijkt willen we deze weer oppakken.
We doen dit één keer per 14 dagen in de keuken van de Vincentiuskerk.
De middagen vullen we in met lezingen, verhalen en workshops. Natuurlijk is er ook ruimte voor een gesprek met een kop koffie en thee en wat lekkers..
Kom gewoon eens langs en neem gerust iemand mee.

In de Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211, alwaar wij met het oog op Covid-19, onderdak hebben gevonden in een ruime geventileerde omgeving. 

Inloop om 13.00 uur en start lezing om 13.30 uur. 

Je bent van harte welkom,

De kerngroep