Start Huiskamer

De Corona lijkt ons weer wat meer ruimte te geven. In de kerngroep hebben overleg gehad hoe we daar invulling aan gaan geven. We zijn van plan om dinsdag 18 augustus weer te starten met de huiskamer. Natuurlijk onder voorbehoud dat er geen tweede golf Corona komt of beperkende omstandigheden gelden. Tegen die tijd komt er weer bericht van ons. We kijken of er eventueel een andere ruimte beschikbaar is waar we meer afstand kunnen houden.

We hebben ons ook afgevraagd of er in juni nog behoefte is aan de huiskamer. Andere jaren merkten we dat met de komst van zonnige dagen mensen liever buiten doorbrachten dan in de huiskamer. Daarom sloten we die vroeg in juni. Ligt dat nu door de langdurige Corona-isolatie anders, is er behoefte aan iets? Daar kunnen we op de buurtborrel van 11 juni over doorpraten.

Gijs Kalsbeek