Doelstelling Stadsdorp OvertoomseSluis

Het doel van Stadsdorp OvertoomseSluis is buurtbewoners van alle leeftijden met elkaar in contact te brengen zodat we elkaar leren kennen en zo goed nabuurschap mogelijk maken in een schone, groene en veilige buurt.

1 Hiertoe onderhouden we een website,

2 maken we maandelijks een nieuwsbrief, 

3 houden we ook maandelijks een buurtborrel met vooraf samen eten,

4 en organiseren we wekelijks een huiskamer.

Bewoners kunnen hierdoor gemakkelijk allerlei activiteiten met elkaar ontwikkelen, zoals naar de film gaan, een wandeling maken, architectuur bekijken, enz.

In de OvertoomseSluis zien wij het Cremerplein en het gebouw daarop als de ontmoetingsplek voor de héle buurt.

Wij streven er dan ook naar de mogelijkheden van het gebouw en plein uit te breiden zodat alle buurtbewoners zich er thuis kunnen voelen.