In een buurt op dorpse maat vind je het moderne nabuurschap: sociale samenhang in jouw wijk, gezelligheid, nut en zorg op basis van wederkerigheid.

Je leert elkaar beter kennen, je kunt samen, ook in kleinere groepjes, activiteiten organiseren, je kunt elkaar diensten aanbieden, samen betrouwbare dienstverleners selecteren en zorg hebben voor elkaar. Al doende vinden we uit wat werkt, wat leuk en zinvol is om te doen.

We zijn een groep voor alle leeftijden, voor (jonge) gezinnen met of zonder kinderen en alleenstaanden. Behoud samen de regie over je leven – die wens geldt toch voor alle leeftijden. Dit in het gebied grofweg tussen het Vondelpark, Jan Pieter Heijestraat en de Jacob van Lennepkade en de Kostverlorenkade.

Het doel van het Stadsdorp
is bewoners in de buurt
gemakkelijk met elkaar in
contact te brengen, elkaar te
leren kennen en goed
nabuurschap mogelijk te maken.