Zo een keer per maand komt de kerngroep bijeen in een zaal van het Concious hotel aan de Overtoom vlak bij de brug Overtoomse Sluis. Er komen gelukkig tussendoor mensen met nieuwe ideeën bij.

We denken na over hoe we ons Stadsdorp beter bekend kunnen maken. Daartoe is een werkgroepje bezig met het ontwerpen van een affiche met leuke foto en een echt logo en met nadenken hoe we die het beste kunnen verspreiden. We zijn een nieuwe website in proefversie aan het uitproberen, we inventariseren welke andere bewonersinitiatieven er in onze buurt nog meer zijn, we hebben contacten met andere stadsdorpen, we kijken vooruit naar de organisatievorm die we aan ons Stadsdorp willen geven en brainstormen over van alles.