Wij zijn een groep mensen die willen wonen in Amsterdam met alle voordelen, vrijheid en anonimiteit van deze mooie stad én wonen in een stadsdorp. In een buurt op dorpse maat vind je het moderne nabuurschap: sociale samenhang in jouw wijk, gezelligheid, nut en zorg op basis van wederkerigheid.

Je leert elkaar beter kennen, je kunt samen, ook in kleinere groepjes, activiteiten organiseren, je  kunt elkaar diensten aanbieden, samen betrouwbare dienstverleners selecteren en zorg hebben voor elkaar.

Sinds zomer 2014 bestaan we en zijn we gegroeid naar zo’n 130 mensen. Elke 2e donderdag van de maand hebben we een buurtborrel die telkens heel geanimeerd verloopt. Je ontmoet mensen die echt al heel lang in deze buurt wonen, of juist pas heel kort. De website krijgt een steeds betere vorm. Een nieuwsbrief houdt iedereen op de hoogte. Er is een mooi affiche ontworpen dat via winkels en bedrijven verspreid wordt om meer bekendheid te krijgen. Een kerngroep komt regelmatig bijeen om alles uit te denken. Op de agenda staan hoe we meer activiteiten gaan organiseren, welke (juridische) vorm het stadsdorp moet krijgen, en de organisatie van nog een bijeenkomst voor alle belangstellenden direct na de zomer. Heb je belangstelling voor het Stadsdorp of voor de kerngroep, meld je dan aan. We hebben je echt nodig!

Gijs Kalsbeek