Wij zoeken voor onze schrijfclub enkele nieuwe leden. Schrijf jij – liefst al wat langere tijd – voor je plezier en ben je enigszins belezen en cultureel geïnteresseerd? Bij ons kun je je creativiteit kwijt en ontvang (en geef) je opbouwende kritiek.

Wie zijn wij? Wij zijn vier schrijfenthousiastelingen en komen om de veertien dagen bij elkaar. Wat ons onderscheidt is naast gezelligheid het feit dat we ter plekke schrijven en het geschrevene dan op dezelfde avond nog aan elkaar voorlezen en becommentariëren. Leeftijd is niet van belang hoewel niemand van ons beneden de veertig is. Omdat we om beurten bij elkaar thuis komen is bereikbaarheid wel belangrijk. Amsterdam Vondelpark/Hoofddorppleinbuurt en directe omgeving heeft de voorkeur. Heb je interesse dan lezen we eerst graag iets van jouw hand.

Reacties:
bdesnoo0@xs4all.nl