In ons stadsdorp staat De Annie MG Schmidt School, een school voor primair onderwijs.

Brede School: Een brede school die nauw samenwerkt met een voorschool, buitenschoolse opvang en een actieve agenda biedt met naschoolse activiteiten. De school streeft naar degelijk onderwijs met speciale aandacht voor kunst & cultuur en sport.

Vreedzame School:
Brede School Annie M.G. Schmidt heeft in 2009 gekozen voor een ondersteunend programma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en voor actieve burgerschapsvorming: de Vreedzame School. Dit programma wordt in alle groepen ingezet en de uitgangspunten ervan zullen ook worden gebruikt door de samenwerkingspartners van de brede school. Op die manier kan er schoolbreed aan sociale competentie en aan het schoolklimaat worden gewerkt. Leerlingen leren bijvoorbeeld onderlinge conflicten te bemiddelen en de school wordt een oefenplaats voor actief burgerschap. Het programma heeft ook een website: http://www.devreedzameschool.nl/.

Op onze website stellen de mediatoren zich voor!

 

De Annie M.G. Schmidtschool

Pieter Langendijkstraat 44, 1054 ZB Amsterdam
Stadsdeel Oud-West
Telefoon 020-618 29 88
Fax 020-612 67 93
E-mail info@amgs.net 
Internetadres www.amgs.net