De regiegroep

In principe kan iedere buurtbewoner geld aanvragen uit het buurtbudget door een initiatief of aanvraag in te dienen bij de regiegroep. Dat kan met een aanvraagformulier bij de gebiedsmakelaar Jasmijn Chapman. Voormalig gebiedsmakelaar van de Cremerbuur Henny de Kok vertelt over het reilen en zeilen van de regiegroep.

 

Henny de Kok, gebiedsmakelaar Helmers-, Vondelparkbuurt & 1’ C.Huygensstraat Gemeente Amsterdam, vertelt over het reilen en zeilen van de regiegroep:

 • Doel en taak:

Voor iedere buurt (in Oud West) is, naar rato van het aantal bewoners van de buurt, een buurtbudget beschikbaar. Per kalenderjaar is dat voor de Cremerbuurt b.v. 28.485 euro en voor de Helmersbuurt 36.186 euro.

In principe kan iedere buurtbewoner geld aanvragen uit het buurtbudget door een initiatief of aanvraag in te dienen bij de regiegroep. Dat kan met een aanvraagformulier bij de gebiedsmakelaar.

Initiatiefnemers komen vrijwel altijd hun plan presenteren voor de regiegroep. Een vertegenwoordiging van buurtbewoners (de regiegroep) neemt de besluiten m.b.t. toekenning van buurtbudget aan een voorziening of activiteit voor, door en met de buurt. De initiatieven, in grote lijnen, passen in de thema’s die verwoord zijn in het Gebiedsplan zoals:

 • vergroening
 • veiligheid
 • armoedebestrijding
 • schoon en heel (openbare ruimte)
 • maatschappelijke dienstverlening
 • jongeren
 • ouderen

Er wordt aan initiatiefnemers meestal gevraagd om draagvlak voor hun aanvraag te organiseren als dat niet al gebeurd is.

 • Samenstelling (wie en hoe kun je lid worden?):

De regiegroep heeft nu ongeveer 10 leden die uit de Cremer/Helmers en Vondelparkbuurt afkomstig zijn. De leden van de regiegroep zijn gevraagd op basis van competenties of hebben zich aangemeld omdat ze b.v. al actief zijn in hun buurt en meer wilden gaan doen. De gebiedsmakelaar streeft ernaar om balans te hebben in de vertegenwoordiging uit de verschillende buurten.

 • Werkzaamheden:

Ongeveer 8 keer per jaar (om de 6 weken) komt de regiegroep bijeen voor overleg. De overleggen zijn van 19.30 – 21.30 uur en worden gehouden in Buurtsalon Jeltje, 1’ Helmersstraat 106.

Als regiegroep ben je meestal aardig op de hoogte van wat er speelt in je buurt. Een week voor elk overleg krijgen de regiegroepsleden alle stukken m.b.t. de aanvragen toegestuurd.

 • Criteria toekenning subsidies:

Eten en drinken worden niet gesubsidieerd. Een initiatief / activiteit moet in principe voor, door en met de buurt georganiseerd worden.


Lees ook ......