Op een aanvankelijk droog Staringplein hadden we weer een mooie kerstborrel. Zo’n 80 mensen waren gekomen en vaak noemden ze de groene flyer die ze in de bus gehad hadden. We hadden echt in elke brievenbus in ons Stadsdorp een flyer gestopt, tot een totaal van 5.000. Er waren ook ouders uit de omliggende buurten van wie de kinderen hadden meegeholpen om de kerstboom te versieren. In samenwerking tussen het Stadsdorp en de Annie M.G. Schmidtschool hadden enkele klassen, begeleid door Stadsdorpers, versieringen gemaakt en die later op een middag in de boom gehangen.

Het Bellamy Mannenkoor kwam weer het feestgebeuren begeleiden met enkele mooie liederen. Bij het laatste nummer sloeg de regen toe. We hadden van het Lutherhof al bij voorbaat schuilruimte aangeboden gekregen en maakten daar nu dankbaar gebruik van. Ieder nam een hapje of drankje of een van de staantafels onder zijn hoede en zo trokken we naar de hal die al mooi versierd was. Daar verwarmde Henk zijn supergrote pan met zelfgemaakte erwtensoep terwijl het koor nog een paar nummers zong. We genoten van de akoestiek, vooral met een Russisch nummer met een prachtige solo aan het begin. Het koor stond deels op de trap opgesteld. Daarna borrelden we nog wat met als extra de soep. En natuurlijk bewonderden we de wonderschone architectuur van de hal,