Hier vind u een maandoverzicht van de activiteiten.

Huis van de buurt De Klinker
Borgerstraat 45
1053PB Amsterdam
tel: 020-7563000
activiteiten