Wat is de VoorleesExpress Amsterdam? 

Al ruim 12 jaar komen onze vrijwilligers bij gezinnen over de vloer om kinderen met een taalachterstand extra aandacht te geven en ouders in staat te stellen de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Dit doen ze door 20 keer een uurtje per week voor te lezen en taalspelletjes te doen. Sinds corona kan dit ook online via videobellen. 

 

Waarom meedoen? 

Maar liefst 1 op de 5 kinderen in Amsterdam begint de basisschool met een taalachterstand. Niet omdat ze minder slim zijn, maar omdat ze opgroeien in een omgeving met weinig taalaanbod en waar voorgelezen worden niet vanzelfsprekend is. Met alle gevolgen van dien. Deze kansenongelijkheid wordt door de coronacrisis extra versterkt, doordat kinderen voor hun ontwikkeling in grotere mate afhankelijk zijn van hun thuisomgeving.

 

Wat is de meerwaarde van een voorleestraject? 

Als voorlezer kun je met iets meer dan een uurtje per week het verschil maken voor een gezin bij jou in de buurt. Je draagt bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid en kansenongelijkheid in de stad. Daarnaast is het een leuke manier om je buurtgenoten beter te leren kennen en een bijzondere band op te bouwen.

 

T: 020-3059276

E: amsterdam@voorleesexpress.nl

Whatsapp: 06-47727775

Max Euweplein 36

1017 MB Amsterdam

Bezoek onze website en volg ons op facebook en instagram


Kantoor:

Dinsdag 22 december van 9:00-12:00 uur geopend

Telefoon en mail:

Van 24 december t/m 3 januari niet bereikbaar

We hebben jou nodig. Word ook voorlezer in je eigen buurt!