Dansexpressie voor ouderen.

Wij zijn een dansgroep voor vijftig plussers die wekelijks met veel
plezier bijeen komen. De groep bestaat ruim dertig jaar.

Bewegen is het beste wat een mens kan doen. Iedereen kan dansen op zijn
eigen manier.

We ontdekken nieuwe bewegingen en gebruiken die.

Werken op 'gepaste' afstand!

De deelnemers dansen naar aanleiding van een thema. Muziek speelt
daarin een voorname rol. Dit kan een abstract thema zijn als opgewekt
zijn, doortastende houding of een realistisch thema als 'lopen in zand,
lopen door de jungle en zweven door de wolken'. Door middel van dans
worden, op gepaste afstand, vormen ontwikkeld waarbij er wezenlijk
contact is. Bij de huidige beperkingen kunnen de deelnemers zich toch in
hun bewegingen uiten. Ouderen kunnen zich weerbaarder opstellen.
Bewegingsmogelijkheden worden vergroot waardoor ouderen beter kunnen
reageren op onverwachte situaties als struikelen, vallen en bij
plotseling uitwijken. Dit is goed te gebruiken in het dagelijkse contact
met mensen. Deelnemers kunnen nieuwe omgangsvormen ontwikkelen 
tijdens de maatregelen ten aanzien van de corona.

Bij de deelnemers wordt de fantasie geprikkeld tot dansen. De
deelnemers communiceren met hun lichaam en soms met geluid. Er wordt
gewerkt in een veilige omgeving op gepaste afstand. Er zijn
groepsopdrachten waarbij in kleine groepjes de opdracht verder wordt
uitgewerkt. Vervolgens worden deze opdrachten getoond aan de dansers 
die ernaar kijken. Er is genoeg ruimte om in twee groepen te werken. Het
kijken naar de andere groep kan verrijkend werken. De groep wordt
begeleid door een docent dansexpressie.


Het vindt plaats elke woensdag van 12.00 - 13.00 uur
met inloop vanaf 11.45 uur,
in een zaal van theater De Cameleon op de 3e Kostverlorenkade 35
Informatie bij mij telefonisch, Henk v.d. Akker, 06 49 920 827